Tag Archives: Aila Postareff-Jurvelin

Nuoret tahtovat tehdä työtä ja oppia

Nuoret tahtovat tehdä työtä. Nuoret tahtovat tienata rahaa. Nuoret haluavat kouluttautua. Kaikkea kolmea ja yhtä aikaa. Samaan aikaan toisaalla tehdään päätökset leikata koulutuspaikkoja ja karsia oppisopimuskoulutusta. Nuoret tahtovat yhdistää työn ja oppimisen. Samaan aikaan jossain tehdään päätös, ettei näin voi tehdä yhä harvemmin. Nuoret tahtovat elämään kiinni – koulutuspaikkoja, työtä, työharjoittelupaikkoja, matalia kynnyksiä työelämään. Samaan aikaan tehdään päätös yhteiskuntatakuusta, mikä on hieno päätös. Yksi pieni mutka on matkassa, kun samaan aikaan jossain muualla valmistellaan päätöstä siitä, että Pohjois-Pohjanmaalta viedään satoja koulutuspaikkoja. Pelkästään Oulun nuorisotyöttömyys on 17,7 %:ia. Väestön keski-ikä on 34,5 vuotta.  Ei täältä voi viedä oppisopimus- ja koulutuspaikkoja. Nyt tarvitsemme osallisuutta ja vaikuttamista kaikilta, että saisimme tämän yhtälön ratkaistua. Tämä ei ole ongelma. Tämä ei ole haaste. Tämä on tulevaisuutta ajatellen mahdollisuus, johon voimme tarttua yhdessä. Olen valmis.

 

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2013/01/28/nuoret-tahtovat-tehda-tyota-ja-oppia/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Jaa tämä sivu

Työn tekemisen esteitä

Viime aikoina eri ihmisten kanssa keskustellessani olen törmännyt siihen, minkälaisia esteitä järkevälle työhön tai opiskeluun hakeutumiselle lainsäädäntömme on asettanut. Moni nuori tai vanhempikin haluaisi oppisopimukseen, koulutukseen tai työelämään, mutta niin oppisopimukselle, koulutukseen tai työelämään hakeutumiselle on rakennettu käytänteitä, jotka estävät järkevät ratkaisut. Continue reading

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/26/tyottomyyden-kummallisia-esteita/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Työttömyyden kummallisia esteitä

Viime aikoina eri ihmisten kanssa keskustellessani olen törmännyt siihen, minkälaisia esteitä järkevälle työhön tai opiskeluun hakeutumiselle lainsäädäntömme on asettanut. Moni nuori tai vanhempikin haluaisi oppisopimukseen, koulutukseen tai työelämään, mutta niin oppisopimukselle, koulutukseen tai työelämään hakeutumiselle on rakennettu käytänteitä, jotka estävät järkevät ratkaisut. Continue reading

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/26/tyottomyyden-kummallisia-esteita/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Matkalla elämänkaariin

Elämänkaareen kuuluvat eri vaiheet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Mielestäni on hyvä, että julkisen sektorin ajatteluun on tullut mukaan uutena näkökulmana asiakkuuden hallinta. Kuntalaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa kuntalaislähtöisyyttä. Julkisen sektorin palveluiden rakentamisen pitäisi lähteä kuntalaisten tarpeista, ei organisaatiorakenteista eikä tuotteista ja palveluista itsestään. Lapsilla, nuorilla, lapsiperheillä, työikäisillä, ikäihmisillä on erilaiset tarpeet eri elämänkaaren vaiheessa. Eri ikäryhmien sisälläkin on erilaisuutta.  Palveluiden ja palveluprosessien suunnitelmista on huomioitava, että kuntalaiset tarvitsevat erilaisia palvelutasoa ja saatavuus merkitsee eri ihmisille eri asioita: nopeiden, sähköisten 24/7-palveluiden rinnalle tarvitaan paljon asiakastyötä vaativia pitkäkestoisia palveluita, joissa eri sektoreiden ihmiset tekevät yhteistyötä kuntalaisen hyväksi.  Julkisen sektorin tietojärjestelmistä pitäisi tulevaisuudessa pystyä saamaan tietoa ikäryhmittäin, jotta voimme luoda elämänkaarityölle tavoitteita ja mittareita sekä seurata ja analysoida niitä. Continue reading

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/22/matkalla-elamankaariin/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Tekemisen meininkiä

Aloitan positiivisesti. Uskon, että katseet kääntyvät Pohjois-Suomeen. Elinvoimaa saamme elinkeinoista. Täällä meillä on uskoa ja unelmia. Meillä on tekoja. Järjestämme Teollisuus Summitteja ja talous- ja suurhankeseminaareja. Me laadimme kannanottoja ja jaamme tietoa. Taistelemme väylämaksujen poistamiseksi ja kuljetustukien saamiseksi Ruotsin tasolle. Yhdessä veimme eteenpäin Pohjanmaan ratahanketta. Nyt metri metriltä kunnostus etenee. Oulunsalon lentokentän hankekin eteni, vaikka aluksi tuntui, ettei kukaan uskonut sen tarpeellisuuteen. Oulun satamaväylän syventäminen on taistelulistalla. Lobbaamme päästökauppaan bench marking -periaatetta ja Itämeren laivaliikenteelle kuljetustukia. Kaivoksia on jo: Laiva, Talvivaara, Silver,…Tuulipuistoja. Ydinvoimapäätös on syntynyt. Uskomme, että tekemällä kovasti töitä Oulun alueen rakennemuutoksesta nousemme voittajina. Uusia yrityksiä osaamisen pohjalle syntyy joka päivä. Uskomme Oulussakin kaivosteollisuuden, ydinvoimarakentamisen tulevaisuuteen yhdessä matkailun kanssa. Hiljaisuus, kylmyys ja pimeys voivat olla tulevaisuuden eksoottisia myyntivaltteja. Näemme teollisuuden ympäristöhaitat ja luonnon aarteet. Uskomme, että ongelmat ja yhteentörmäykset on vältettävissä. Oma tarinansa on sillä, miten elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitäisi todella parantaa ja mitä esteitä voittaa, jotta Pohjois-Suomen elinkeinoelämällä olisi kilpailukykyä maailmalla. Ainakin myynti-, markkinointiosaamista tarvitsemme lisää ja sitä tietoa ja taitoa, miten kansainvälistyminen onnistuu. Lopetan yhtä positiivisesti. Matka on vasta alussa. Tekemisen meiningillä onnistumme yhdessä.

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/18/tekemisen-meininkia/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Talous on yksinkertaista

Talous on yksinkertaista. Tulojen pitää riittää omiin menoihin ja investointeihin. Niin se kuntataloudessakin. Toimintatulojen on katettava toimintamenot. Erotuksen pitää kattaa poistot ja investoinnit.

Talous tiukkenee. Tulevaisuus ei lupaa helppoja aikoja kunnille eikä kaupungeille. Uudessa Oulussa ja monessa muussakin kunnassa toimintamenot kasvavat nopeammin kuin tulot. Verotulot vähenevät. Valtionosuudet vähenevät. Yhteisöverot tulot ovat pudonneet Oulun elinkeinoelämän rakennemuutoksen myötä vuoden 2007 noin 100 miljoonasta eurosta ensi vuoden 33 miljoonan euroon.  Kun tuloista vähennetään menot, jäljelle jää erotus, jolla sitten hoidetaan lainat, rahoituskulut, poistot ja investoinnit. Hoidetaan, jos kassassa on rahaa jää.  Jos rahaa ei ole, otetaan lainaa tai keksitään jotain muuta. Vuosikate-ennuste Uudessa Oulussa on 40 miljoonaa euroa, investoinnit on 182 miljoonaan. Yhtälö on mahdoton, mutta mitä sinä tekisit?

Tulopuoli on ongelmallinen. Verojen korotus on kuin henkilökohtaisella tasolla palkankorotus, kyllä siihen pian tottuu ja pian se on kulutettu. Valtionosuusleikkaukset ovat asia, johon et voi vaikuttaa – se tulee annettuna tekijänä. Yhteisöverotuloja voisi saada lisää, mutta tänä päivänä perustetut yritykset vaikuttavat kunnan kassaan pitemmällä tähtäyksellä. Mitä jää jäljelle?

Toimintamenoille on tehtävä jotakin. Niinhän me tekisimme kotitaloudessakin. Mistä saavutetusta edusta sinä voisit luopua, jos on pakko?  Minkä asian tekisit toisin? Jokaisella meillä on jokin hyvä ehdotus asian ratkaisemiseksi –kerro se minulle.  Investointeja meidän on harkittava uudelleen. Investointeja voi tehdä vain niin paljon kuin pystyy maksamaan. Mistä investointihaaveesta olisit valmis luopumaan tai minkälaisen investoinnin asettaisit muiden edellä? Nykyisiä meneillään olevia investointeja on vaikea keskeyttää, mutta tulevaisuuden investointeja me voimme miettiä uudelleen.  Miten voit tehdä uudistavia investointeja, jotka vaikuttavat siihen, että nykyiset käyttömenot kokonaisuudessaan laskevat? Haastan sinut uudistamiseen ja kehittämiseen. Minkälaisia uudenlaisia palveluita toivoisit? Milloin ja missä sinun pitäisi saada palvelua? Kumpi on tärkeämpää – se että palvelu on fyysisesti lähellä tai helposti saavutettavissa 24/7? Minkä asian voisi oikeasti tehdä pois. Tämä on haaste ja mielenkiintoinen mahdollisuus.  Kerro minulle, vien ideasi nimelläsi  eteenpäin, jos haluat. 

Tykkää tästä:

  • ailapostareffjurvelin

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/16/talous-on-yksinkertaista/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit

Kilpailukyvyllä lisää työpaikkoja

 

Tänään olen pohtinut monta kertaa elinvoimaa, elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä. Siis käytännössä yrittäjyyttä, työtä ja työpaikkoja.

Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen on yksi Oulun kauppakamarin tehtävä ja painopiste. Suomi tarvitsee teollisuutta, kauppaa, palveluita ja vientiä. Niin sitä tarvitsee Oulu ja Pohjois-Suomikin. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen ja toiminnan esteiden poistaminen tarvitsee yritysjohtajien ja kuntapäättäjien vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tänään monet yritykset joutuvat maailmanlaajuisen talous- ja velkakriisin sekä vientimarkkinoiden uusjaon vuoksi etsimään uutta suuntaa toiminnalleen. Haasteet ovat globaaleja, mutta moniin asioihin voimme vaikuttaa joko paikallisesti tai kansallisesti.

Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi ennakkoluulottomuutta ja uudistushalua. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tehnyt kuntien yritysilmastotutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Mukana tarkastelussa on jälleen 25 seutukuntaa ja 50 kuntaa, joista EK sai eniten yritysjohtajien vastauksia. Mitä tämä suuntaa antaava tutkimus meille kertoo?

Kuntien ja yritysten yhteistyötä on lisättävä ja syvennettävä. Elinkeinopolitiikassa pitää kiinnittää huomiota kasvuyrityksiin, mutta samaan aikaan myös pidempään toimineisiin yrityksiin. Kunnilta yritykset odottavat uudistumiskykyä ja lisää osaamista yritysvaikutusten arviointiin ja julkisiin hankintoihin. Uudessa Oulussa olemme päättäneet ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin, mikä on erinomainen asia. Tutkimuksen mukaan yritysjohtajat arvioivat, että kaikki poliittiset päättäjät eivät vielä ymmärrä, miten päätökset vaikuttavat käytännössä yritysten toimintaedellytysten paranemiseen tai heikkenemiseen. Monien yritysjohtajien mielestä kuntien viranhaltijat ja päättäjät eivät tunne yritysten tarpeita ja tulevaisuuden menestystekijöitä tai uhkia. Jos ei tunne tarpeita tai näe tulevaisuuden toimintaympäristöä, on vaikeata tehdä oikeita elinkeinoelämää tukevia päätöksiä. Erityisesti yritykset toivovat kunnilta apua osaavan työvoiman löytämisessä, kansainvälistymisessä ja omistajanvaihdoksissa.

Teollisuuden ja viennin kilpailukyky ovat olleet Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunnan mietittävänä. Teollisuusvaliokunnassa on uskoa viennin ja talouden dynamiikkaan. Pohjois-Suomen teollisuuden teesit ovat:

1. tuontienergiasta vapaa Suomi

2. metsien talouskäytön lisääminen

3. merikuljetusten rikkidirektiivin peruutus ja kuljetusten kompensointi

4. kuljetustukilain uudistamistarve

5. ekologisuus ja ympäristömittarit yhteistyönä

6. viranomaisille kehittämisasenne

7. teknologialla kilpailukykyä ja teollisuus ketteräksi

8. yritystoiminnan ja viennin rahoituksen saatavuutta ja ehtoja parannettava.

On osattava tehdä päätöksiä, jotka lisäävät teollisuuden kilpailukykyä. Viime aikoina on tehty liikaa päätöksiä, jotka ovat lisänneet teollisuuden kustannuksia ja siten heikentäneet mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä voidaan parantaa tai heikentää mm. maakuntakaavan valmistelussa. Tänään oli yhdistymishallituksessa käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakaavan lausunto, joka oli valmisteltu pääosin virkamiestyönä. Elinkeinoelämän näkemykset tulevaisuuden suunnasta, toimintaympäristön painopisteen muuttumisesta pohjoiseen näkyi valitettavan huonosti. Onneksi maakuntakaavan valmistelu jatkuu, joten vielä on mahdollisuus vaikuttaa. Työ on aloitettava tänään.

Alkuperäislähde: http://ailapostareffjurvelin.wordpress.com/2012/10/09/kilpailukyvylla-lisaa-tyopaikkoja/ Artikkelin kirjoittaja: Aila Postareff-Jurvelin Artikkelin kategor: Blogit